Cenník projekčných služieb

Projekt našich služieb pozostáva z dvoch častí, z textovej
a výkresovej a je vypracovávaný v troch kópiach.


Textová časť

zoznam rastlín, sprievodná správa s popisom riešenia sadových úprav a stručným popisom technických prvkov.

Výkresová časť

kompozičné riešenie záhrady, pohľady na záhradu, plán výsadby, kladačský plán dlažby (v prípade požiadavky), riešenie terénnych úprav, výkresy technických prvkov (altánok, pergola, jazierko, oporné múriky, fontána).

  Postup pri spracovaní projektu

 1. Obhliadka pozemku, zákazník poskytne kópiu katastrálnej mapy, svoje predstavy o vzhľade, využívaní a údržbe záhrady.
 2. Vypracovanie kompozičného návrhu do dvoch týždňov po obhliadke, prípadnom zameraní pozemku, ak sa záhrada nachádza vo svahu.
 3. Konzultácia, podpísanie zmluvy a prebratie 50% zálohy z vopred dohodnutej ceny projektu.
 4. Po schválení štúdie a prípadných úpravách, vypracovanie detailov projektu, spracovanie 3D, výber rastlinného materiálu, dlažieb, spracovanie technických podkladov po komzultáciach so zákazníkom.
 5. Doba dodania celého projektu cca 6 - 8 týždňov.
 

Cena projektu

spracovanie kompozície, výsadby, trávnika, výškové zameranie pozemku pri spracovaní terénnych úprav, terénne vlny, technické prvky a prvky drobnej architektúry (dlažba, oplotenie, oporné múriky, altánok, pergola, jazierko, fontána).

0 - 5 a ...180 eur/a
5 - 10 a ... 150 eur/a
10 - 20 a ...120 eur/a
20 a - viac ... 80 eur/a
 • uvedená cena za ár je orientačná, prispôsobuje sa individuálnymh požiadavkám na obsah spracovania projektu
 • cena projektov je počítaná pre mesto Prešov a jeho blízke okolie – mestské časti,
 • mimo mesta sú k cene projektu pripočítané cestovné náklady podľa počtu návštev a kilometrov – 0,40,- eur/km,
 • prípadné konzultácie po odovzdaní projektu 30,- eur/hod. "a" cestovné náklady,
 • autorský dozor pri realizácii projektu 30,- eur/hod. "a" cestovné náklady.