Záhrada administratívnej budovy Praha


 

Sadové úpravy záhrady, ktorá je súčasťou administratívnej budovy, boli navrhované v súlade s požiadavkami investora a prihliadnutím na okolitú zástavbu. Administratívna budova firmy J.P.M.International je súčasťou radovej zástavby v obytnej štvrti Prahy. Taktiež záhrada zo všetkých strán susedí so záhradami okolitých rodinných domov. Prístup na záhradu je možný len cez administratívnu budovu. Záhrada slúži ako priestor pre zamestnancov, ale aj na pracovné rokovania v záhrade.


Celkovú kompozíciu záhrady určovala veľkosť pozemku

a jeho poloha na rovine. Predzáhradka je riešená ako otvorená parkovacia plocha s prvkami drobnej zelene. Zadná časť záhrady má slúžiť na relax zamestnancov v rámci poludňajších prestávok a taktiež k prípadným pracovným rokovaniam v príjemnom prostredí zelene. Preto je záhrada rozdelená pergolou na dve samostatné časti. Rozšírená terasa ktorá nadväzuje priamo na stavbu je vytvorená pre zamestnancov firmy a terasa na konci záhrady je určená na pracovné jednania. Úlohou zelene bolo opticky oddeliť tieto dve terasy, čomu napomáha aj konštrukcia pergoly a taktiež zabezpečiť súkromie v spojitosti s okolitými pozemkami.

Výsadba

je výsledkom kombinácie líniovej výsadby pozdĺž chodníka a rozvoľnenej výsadby okolo oplotenia. Druhová skladba je navrhovaná vzhľadom na klimatické podmienky, polohu pozemku, ponuku trhu a v neposlednom rade s ohľadom na celkovú kompozíciu záhrady. Jednotlivé technické prvky záhrady a druhové zloženie sú riešené na samostatných výkresoch.


 
Pôdorys záhrady
Pohľady
Vytyčovací plán
Osadzovacie plány
Sanačný plán
Pôdorys záhrady