Záhrada administratívnej budovy Prešov


 

Sadové úpravy okolia administratívnej budovy boli navrhované v súlade s požiadavkami investora a s ohľadom na polohu pozemku v centre mesta v zástavbe domov. Jednalo sa hlavne o jednoduchý a funkčný návrh spevnených plôch a parkoviska, ktoré sú doplnené zeleňou tak, aby boli náklady na údržbu čo najnižšie. V požiadavke bolo aj vytvorenie odpočívadla, ktoré môže slúžiť ako zamestnancom, tak aj prípadným návštevníkom areálu. Návrh výsadby bol spracovaný z druhov nenáročných na údržbu, ale po estetickej stránke atraktívnych, aby prostredie záhrady pôsobilo útulne a v ročných obdobiach premenlivo.


 
Pôdorys
Osadzovací plán
Zoznam rastlín