Záhradnícke služby pre parky


Hotel Galatea, Kosmonosy
- Mladá Boleslav

 

Pri riešení návrhu zelene kúpeľného parku okolia hotela Galatea v Kosmonosoch sa vychádzalo z požiadaviek investora a Ing. Arch. Pelcla. Základom riešenia bola bariérova zeleň, ktorá mala za úlohu oddeliť kúpeľný park od komunikácie a okolitej bytovej zástavby. Jazero a parkové chodníky boli dotvorené zeleňou tak, aby s bariérovou zeleňou tvorili jeden kompaktný celok. Dôraz sa kládol na druhové zloženie, aby počas celého roka bolo zabezpečené súkromie v parku. Pri výsadbe boli použité vzrastlé stromy a kry ktoré vytvorili okamžitý efekt. Realizácia prebehla v roku 1998, fotografie sú desať rokov po výsadbe z jesene 2008.


 
Pôdorys
Osadzovací plán
Detaily osadenia
Zoznam rastlín
pôdorys záhrady