Záhradnícke služby pre verejné priestranstvá


Hotel Carpe Diem, Prešov - terasa reštaurácie

Letná záhrada v átriu reštaurácie
 

Riešenie átria je navrhované v zhode s požiadavkami investora. Hlavnou podmienkou bolo vytvorenie letnej záhradnej reštaurácie, pre cca tridsiatich zákazníkov, v príjemnom prostredí zelene. Átrium sa nachádza medzi troma stenami dvojpodlažných budov a múrom plotu, ktorý tvorí hranicu susedného pozemku. Prevýšenie v átriu je približne jeden meter. Plocha átria je rozdelená na dve časti. Nástupná časť od Jarkovej ulice je položená v úrovni priľahlej budovy a tvorí taktiež vstup do priestorov pre obsluhu reštaurácie.


Záhrada ako malé námestie

Už spomínané prevýšenie je prekonané schodiskom so šiestimi stupnicami o výške 16 cm. Prevažná plocha átria je v úrovni budovy priľahlej reštaurácie na Hlavnej ulici. Tento priestor je riešený ako malé námestie s prvkami vody, v podobe kamennej fontány v stene múru a malej fontánky na protiľahlej strane, v obkľúčení zelene. Prítomnosť vodných prvkov pôsobí chladivým a osviežujúcim dojmom hlavne v letných mesiacoch, kedy bude átrium využívané, a fontány ho oživia pohybom i zvukom.

 

Kamenná fontána v stene

Ústredným prvkom je kamenná fontána v stene, ktorá je vzorom v dlažbe (dlaždice BRADSTONE - Old Town 30x30) prepojená s menšou fontánkou. V dlažbe je navrhovaný aj motív slnka, ktorý sa objavuje na viacerých miestach v priestoroch reštaurácie Carpe diem. Na zhotovenie tohto motívu navrhujem použiť úlomky prírodného kameňa - materiál z fontány - tvar slnka a okrúhliaky (vymývaný štrk - výplň medzi lúčmi).


Zeleň v átriu je vysadená vo zvýšených záhonoch


... BRADSTONE – Mountain blok, ktoré sú cca 26 cm nad úrovňou dlažby. Druhové zloženie je robené s ohľadom na priestorové a mikroklimatické podmienky átria. Skladba je pestrá čo do farebnosti aj druhu rastlín. Objavia sa tam aj prvky tvarovanej zelene, ktoré majú priestoru dodať nádych nekonvenčnosti a taktiež popínavé dreviny, ktorých úlohou je pokryť múry okolitých budov a tak narušiť jednoliatu plochu stien.

 

Kotviacimi prvkami pre popínavé rastliny sú dve telážové steny v tvare oblúkov, umiestnené po oboch stranách kamennej fontány a plotové pletivo (zelené, pogumované, obdĺžnikové oká/ na protiľahlej stene domu. Čo sa týka ostatného vybavenia átria, navrhujem použiť záhradný nábytok, osvetlenie PREZENT 10002 a mobilné nádoby Cotto rustico. Pri výbere týchto prvkov nechávam konečné rozhodnutie na investorovi.


 
Pôdorys
Pohľady
Vytyčovací plán
Osadzovací plán
Plán rozmiestnenia
pôdorys záhrady