Átriová záhrada

Pozemok, na ktorom sa rodinný dom nachádza, je rovinatý. Malé prevýšenie medzi vstupnou časťou obchodného areálu, z ktorej sa vchádza do priestoru obytného domu je riešené zvýšeným záhonom, ktorý nám zároveň výškovo aj opticky oddelí obytnú časť od verejnej. Do obytnej časti je zabezpečený vstup po schodoch aj rampe.

Vstupná časť je riešená kompaktne s terasou pred kuchyňou a plynulo prechádza do terasy pred krytým bazénom. V tejto časti pozemku je umiestnený aj ľahký drevený prístrešok pre osobné auto. Súčasťou rozšírenej plochy pred kuchynskými dverami je malá fontána, ktorá má spríjemniť pobyt na terase počas letných dní.

Oddychová zóna v záhrade

Chodníkom vedúcim pozdĺž steny domu sa dostaneme do zadnej časti, ktorá tvorí hlavú oddychovú zónu pre obyvateľov domu.Táto časť pozemku je obohnaná dvojmetrovým plným plotom. Návrh sadových úprav počíta v tejto časti s vybudovaním zvýšených záhonov, tak ako vo vstupnej časti, ktoré by mali opticky znížiť plochu oplotenia. Do plochy záhonov je osadená malá pivnica a miesto s pergolou pre hojdačku.

Sú tu vytvorené dve terasy. Menšia z nich priamo naväzuje na vstup do obývacieho priestoru domu. Plošne je malá a počíta sa na nej s umiestnením stolíka so slnečníkom, pre tri osoby. Väčšia terasa je umiestnená v pravom rohu pozemku a je prestrašená ľahkým dreveným prístreškom, ktorý konštrukčne korešponduje s prístreškom pre auto a vikiermi na dome. Pre spestrenie a osvieženie tejto časti záhrady je súčasťou terasy pri dome malá fontána a neďaleko prístreška je priznaná studňa. Obklad betónovej skruže bude korešpondovať s obkladom zvýšených záhonov, príklop studne sa zakryje vymývaným štrkom. Výsadba rastlín je navrhovaná vo voľných líniách pozdĺž oplotenia a chodníkov tak, aby centrálnu časť tvoril trávnik.

 

Výber rastlinného materiálu je robený s ohľadom na zemepisné podmienky, polohu pozemku a momentálnu ponuku trhu. V zozname rastlín je preto u každej dreviny popis, aby v priebehu realizácie, bolo možné urobiť výmenu druhu podľa okamžitej ponuky trhu. Pre výsadbu sú odporúčané veľkosti ihličnanov 150-200 cm, listnatých stromov 14-16, kríkov 30-40 cm. Pre lepšiu a jednoduchšiu údržbu trávnatej plochy je dobré zvážiť použitie automatickej závlahy. Technické prvky riešia jednotlivé dielčie výkresy projektu. Výber typu osvetlenia je ponechaný na vkuse investora.