Nenáročná záhrada

Čiastočná rekonštrukcia záhrady rodinného domu v Dulovej Vsi prebiehala podľa požiadaviek investora a vychádzala z potreby vytvoriť na pozemku krytú parkovaciu plochu, kôlňu a prístrešok pre posedenie v horúcich letných mesiacoch. To všetko bolo dotvorené zeleňou tak, aby počas pobytu na záhrade mali jej užívatelia dostatočné súkromie a aby z pohľadu na zeleň mali estetický zážitok. Súčasťou rekonštrukcie boli aj spevnené plochy. V pôvodnej forme ostal len prístupový chodník od bráničky k domu, pretože investor nechcel prevádzať rozsiahle búračské práce spojené s rozobratím chodníka. Tu sa len zmenila povrchová úprava tak, aby korešpondovala s ostanými spevnenými plochami. Čo sa týka zelene, na pozemku ostal v blízkosti parkoviska pôvodný smrek a orech, ináč je ostatná výsadba nová.