Záhrada do svahu

Kompozícia záhrady vychádza z polohy domu na pozemku. Tieto prvky sú na záhrade už známe. Plocha okrasnej záhrady zaberá z celkovej výmery pozemku približne polovicu. Aktívna časť je situovaná do priestoru za domom. Na tejto ploche je navrhovaný altánok s krbom a odpočívadlo s hojdačkou, ktoré dominujú celkovému priestoru záhrady a terasa s fontánou naväzujúca priamo na dom. Výškové rozdiely pozemku sú riešené opornými múrikmi z kameňa, do maximálnej výšky 120 cm.

Altánok ako súčasť oplotenia

Altánok leží na hranici pozemku a je tak súčasťou oplotenia. Záhony vzniknuté rozdelením záhrady spevnenými plochami a múrikmi sú osadené stromami, krami a trvalkami tak, aby vytvárali súkromnú atmosféru pri pobyte na záhrade. Pôdorys rieši aj rozmiestnenie osvetlenia záhrady. Výber typu svietidiel je ponechaný na vkuse domácich. Odporúčam však typovo zladiť osvetlenie záhrady s osvetlením, ktoré je použité na dome a výšku záhradných svietidiel max. 70 cm. Technické prvky, altánok, fontánu, oplotenie a dlažba sú riešené na samostatných výkresoch. Výber rastlinného materiálu použitého pre výsadbu je robený s ohľadom na klimatické podmienky, polohu pozemku a aktuálnu ponuku trhu.