Záhrada polyfunkčného domu

Pozemok, na ktorom sa dom nachádza leží v rovine. S terénnymi úpravami sa v projekte ráta len v časti okolo oplotenia zo severnej a západnej strany. Jedná sa o mierny násyp, vysvahovaný od plota smerom do záhrady, s prevýšením cca 60 cm, ktorý bude osadený drevinami a trvalkami. Predzáhradka je v tomto prípade veľmi malá a dosť nedostupná pre techniku, preto projekt rieši tento priestor ako kompaktnú výsadbu krov so solitérami stromov. Súkromná časť nádvoria je rozdelená, pešou komunikáciou a nájazdom do garáže, na tri rozdielne veľké záhony. Výsadba v tejto časti je riešená trocha formálnejšie a nenáročne na údržbu.

Zaujímavým artefaktom je studňa

ktorú sa rozhodol investor odkryť a pojednať riešenie jej nadzemnej časti umeleckým kovaním, ktoré sa objavuje aj na priečelí domu vo forme zábradlia. Súčasťou najväčšieho záhonu tejto časti záhrady je aj priestor pod vonkajším schodiskom. Z hľadiska výsadby je tento priestor nevyužiteľný z dôvodu nedostatku svetla a vlhka. Projekt ho preto rieši ako samostatnú plochu, ktorá sa plynulo napája na výsadbu. Možnosti riešenia pojednáva samostatný výkres a je vecou investora, pre ktorú variantu sa rozhodne.

Hlavná plocha záhrady sa rozprestiera severne od domu

Táto časť je riešená výlučne ako odpočinková zóna pre potreby rodiny. Nachádza sa tu jazierko, ktoré je premostené dreveným mostíkom a jeho súčasťou je malá modelácia z kameňa vo forme vodopádu. Súčasťou tejto plochy je altánok, ktorý priamo naväzuje na stenu susednej garáže. Z hľadiska úspory miesta je navrhované napojiť stavbu altánku priamo na garáž a využiť stenu garáže ako stenu altánku. V tomto prípade by sa jednalo len o kamenný obklad už spomínanej steny a vymurovanie kozuba a steny za ním. Zvyšné časti altánku by mali byť drevené. Konkrétne ide o výplňové steny typu Toblach a celkovo o konštrukciu altánku, mostík a treláž na stenu severného oplotenia. Ako krytinu na altánok doporučujem použiť krytinu rovnakého typu ako je použitá na dome. Na želanie investora by mal byť altánok osadený o stupienok vyššie ako je okolitý terén. Taktiež plocha pre lavičku, prípadne hojdačku, v severozápadnom rohu záhrady je navrhovaná o tri stupne vyššie, podľa toho, pokiaľ bude siahať násyp.

 

Dlažba by mala lícovať s hornou hranou násypu. Výšky terénu v tejto časti záhrady sa budú odvíjať od dlažby uloženej na spevnených prístupových plochách. Na spevnené plochy v záhrade, šľapáky a obklad stien altánku doporučujem použiť štiepaný kameň. Taktiež navrhujem z tohto kameňa vyložiť sokel pozdĺž násypu a modeláciu na stenu východného oplotenia v mieste kde je navrhovaná výsadba brečtanu. Výber typu osvetlenia ponechám na vkuse zákazníkov, ale doporučujem typ osvetlenia, ktorý by korešpondoval s kovaným zábradlím a výška svietidiel by nemala presiahnuť 70 cm. Výsadba je v tomto prípade riešená okrajovo prvkami nízkej a vysokej zelene, tak aby vznikol priestor aj pre prípadné loptové hry. Výber drevín a kvetín je robený s ohľadom na zemepisnú polohu, celkovú dispozíciu pozemku a aktuálnu ponuku trhu. Z hľadiska jednoduchšej údržby doporučujem na plochy trávnika vybudovať automatickú závlahu. Záhrada v celkovom kontexte má prírodný charakter s pravidelnými prvkami spevnených plôch. Výsadba je riešená voľnými líniami krov a stromov, doplnená podsadbou z trvaliek.