Záhrada rodinného domu

Sadové úpravy okolia rodinného domu v Prešove, sú navrhované v súlade s požiadavkami investora. Pozemok, na ktorom sa rodinný dom nachádza je svahovitý. Oporný múr, tiahnúci sa pozdĺž celej hranice s komunikáciou, zmiernil svahovitosť na priateľnú mieru tak, že terénne modelácie sa dajú zvládnuť tvarovaním miernych svahov a oporných múrikov.

Dispozičné riešenie záhrady

Rodinný dom je situovaný do pravého zadného rohu pozemku a tak sa priestor pre vytvorenie okrasnej záhrady rozprestiera medzi cestou a domom a po jeho ľavej strane. Príjazdová cesta delí pozemok na dve časti, čo využíva aj kompozičné riešenie záhrady. Plocha v pravo od príjazdovej cesty je riešená ako intímnejšia časť záhrady slúžiaca k rodinnému posedeniu, opaľovaniu a hre detí na trávnatej ploche. Je lemovaná zeleňou pozdĺž oplotenia.

 

Výsadba zabezpečuje súkromie, ale zároveň je pohľadovo prepojená s druhou časťou záhrady tak, aby obe plochy kompozične vytvárali jeden celok. Súčasťou tejto plochy sú dve terasy, jedna prepojená s bazénom a druhá s pergolou zakomponovaná do výsadby. Pre spestrenie a oživenie tejto časti záhrady je na jej ploche navrhovaná fontána, ktorú môžu obyvatelia pozorovať z terasy pod pergolou, ale aj z pohodlia domu.

Časť záhrady rozprestierajúca sa v ľavo od cesty je riešená v dvoch rovinách

Vyššie položená terasa je v prevažnej miere voľná trávnatá plocha s lemom výsadby okolo. Táto plocha je určená k loptovým hrám mužského osadenstva domu. Prechodom po schodisku sa dostávame na nižšie položenú terasu, ktorá je riešená pre oddych s priateľmi a širšou rodinou. Centrálnu časť tejto plochy zaberá jazierko s vodotokom, ktoré je jej dominantou. V ľavom rohu záhrady je umiestnený altánok, ktorý má slúžiť k už spomínanému posedeniu a v pravom rohu je vytvorené miesto pre lavičku, či záhradnú hojdačku, kde sa dá posedieť s knihou. Pozdĺž celej severovýchodnej hranice pozemku sa tiahne terasa oddelená oporným múrom od okrasnej časti, ktorá je určená pre úžitkovú záhradku. Je tu vytvorený priestor pre ovocné stromy a kry podľa výberu domácich a pre pár záhonov zeleniny. Súčasťou tejto plochy je aj záhradný domček.

Výkresová časť projektu rieši celkovú kompozíciu záhrady

vytýčenie, dláždené plochy, osadzovací plán a technické výkresy k jednotlivým prvkom nachádzajúcim sa na záhrade. Rozmiestnenie osvetlenia je riešené v pôdoryse, no výber typu je ponechaný na vkuse zákazníka. Odporúčam však použiť typovo rovnaké svietidlá ako na dome. Výber rastlinného materiálu je robený s ohľadom na požiadavky investora, polohu pozemku, geografické podmienky danej lokality a aktuálnu ponuku trhu.