Záhrada s kúpacím jazierkom

Sadové úpravy okolia rodinného domu boli navrhované v súlade s požiadavkami investora a s ohľadom na modeláciu terénu a okolitú krajinu. Navrhovaná obvodová zeleň dotvára už vzrastlú zeleň na pozemku a má za úlohu vytvoriť súkromie pre domácich pri pobyte na záhrade. Pretože na pozemku sa nachádzali už tri stavby a po spracovaní návrhu k nim pribudol aj altánok v spodnej časti pozemku a pivnica, ktorá je ale súčasťou terénu, projekt mal za úlohu prepojiť tieto stavby a zjednotiť ich zeleňou tak, aby tvorili estetický kompozičný celok. Návrh rieši od spevnených plôch, kúpacieho jazierka, altánku, pergoly s terasou, fontány, pivnice, voliéry pre psa v neposlednej rade zeleň, ktorá je druhovo zastúpená tak, aby v drsných podmienkach severného Slovenska vedela dobre prosperovať a pôsobila v priebehu roka efektne a premenlivo. Dôležité bolo, aby záhrada pútala v každom ročnom období zaujímavými meniacimi sa prvkami farieb a štruktúr.