Záhrada v horskom prostredí

Pozemok, na ktorom sa rodinné domy nachádzajú, leží v kopcovitom teréne. Kompozične je plocha okolia domov riešená a rozdelená na tri časti. Každý z rodinných domov má svoju súkromnú časť, ktorú tvorí vstupná plocha na pozemok každého z domov a terasa naväzujúca bezprostredne na obytný priestor domov. Tieto terasy majú slúžiť rodinám k pasívnemu odpočinku a k posedeniu v kruhu rodiny. Na každej z terás je navrhovaná drevená konštrukcia pergoly, ktorá má zabezpečiť v letných mesiacoch príjemný tieň.

Kúpacie jazierko a altánok

Spoločnou a zároveň najväčšou časťou záhrady je priestor pri potoku, ktorý je riešený tak, aby slúžil k aktívnemu odpočinku. V tejto časti je navrhované kúpacie jazierko a altánok, takže plochu je možné využívať počas dňa aj vo večerných hodinách pri posedení v altánku. Jazierko je riešené ako vodná plocha rozdelená na dve časti šľapákmi na vodnej hladine. Väčšia plocha je určená na kúpanie, menšia má slúžiť na osadenie vodnými rastlinami a ako útočisko pre rybičky. Stavba altánku je v kamennom prevedení s prvkami dreva (nosné stĺpy, strecha, drevená podlaha).

Terénne nerovnosti a prevýšenie pozemku je riešené na záhrade pomocou oporných múrikov, ktoré čiastočne kopírujú pôvodný terén, prípadne ho dotvárajú. Spevnené plochy v podobe chodníkov a plôch na parkovanie sú riešené v prístupovej časti záhrady tak, aby zabezpečovali pohodlný pohyb domácich po pozemku aj v zimných mesiacoch. Spoločná časť záhrady je riešená bez prístupových chodníkov, pretože jej využitie je možné len v letných mesiacoch. Uloženie dlažby riešia samostatné výkresy projektu.

V pôdoryse sadových úprav je zakreslené aj rozmiestnenie osvetlenia záhrady. Výber typu a tvaru osvetlenia bude korešpondovať s typom osvetlenia použitom na dome. Projekt sadových úprav rieši predovšetkým rozmiestnenie a výber drevín , ktoré majú účelne a esteticky doplniť už spomínané drobné stavby, prvky drobnej architektúry a stavbu domu. Výber rastlinného materiálu pre výsadbu bol robený s ohľadom na klimatické podmienky danej lokality, polohu voči svetovým stranám a aktuálnu ponuku trhu.