Záhrada v rovine

Pozemok, na ktorom sa rodinný dom nachádza, leží v rovine. Kompozične je plocha záhrady rozdelená na tri časti. Prvá časť záhrady, ktorá sa nachádza bezprostredne za vstupnou bránou na pozemok je riešená voľnými líniami výsadby pozdĺž oplotenia, ako prírodne krajinársky park so solitérnou výsadbou skupiny stromov uprostred trávnatej plochy. Dôvodom takéhoto riešenia tejto časti je možnosť výstavby ďalšieho rodinného domu na tejto ploche. Záhrada naväzujúca priamo na okolie domu je riešená tak, aby slúžila k aktívnemu ale aj pasívnemu odpočinku obyvateľov domu. Priamo na dom naväzujú dve terasy. Terasa orientovaná južným smerom je riešená v tvare kruhu a je prepojená so západnou terasou a vstupom do domu chodníkmi.

Súčasťou záhrady je fontána, ktorá v letných mesiacov osvieži ovzdušie.

Šľapákoým chodníkom z terasy je zabezpečený prechod na terasu s bazénom, ktorý slúži k aktívnemu odpočinku domácich. Chodník spájajúci hlavnú terasu pri dome a vstup do domu je prepojený s altánkom, ktorý je situovaný do juhovýchodného cípu záhrady. K altánku je prístup cez mostík vedúci ponad jazierko, ktoré je dominantou tohto kúta záhrady. Jazierko je riešené ako vodná plocha s prítokom, ktorý je po ľavej strane mostíka a výver je umiestnený cca 1,8 m nad hladinou vody. Samotný altánok je rozdelený na dve časti. Otvorená časť s pohľadom na jazierko je riešená ako priestor na grilovanie a posedenie v kruhu priateľov. Uzatvorená časť altánku je riešená ako príručná kuchynka so sociálnym zariadením. Stavba altánku je v kamennom prevedení s prvkami dreva v podobe okeníc a pergoly s popínavkou, ktorá má pohľad od domu zjemniť. Priamy pohľad z hlavnej terasy je ukončený podestou, na ktorej budú umiestnené slnečné hodiny. Súčasťou tohto kúta záhrady je aj kovový altánok a studňa, ktoré spolu s hodinami tvoria kútik pre tiché posedenie s knihou. Pohľad z terasy na západnej strane domu je orientovaný smerom na oplotenie a v širšom kontexte do mestského parku.

 

To využíva aj projekt a do oplotenia situuje kamennú fontánu, ktorej kulisu tvorí zeleň mestského parku. Okrasná časť záhrady sa uzatvára výsadbou zelene okolo severnej časti domu a garáže.Treťou časťou záhrady je hospodárske zázemie, kde je vyčlenený priestor pre pestovanie zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu obyvateľov domu. Pretože záujmové územie leží v absolútnej rovine, projekt počíta s malými terénnymi úpravami, ktoré majú vniesť dynamiku do záhrady. Tvar a plochu terénnych úprav rieši samostatný výkres, tak ako aj jazierko, altánky, studňu, fontány osadzovací plán a celkový pôdorys záhrady. V pôdoryse sadových úprav je zakreslené aj rozmiestnenie osvetlenia záhrady. Výber typu a tvaru osvetlenia bude korešpondovať s typom osvetlenia použitom na dome. Projekt sadových úprav rieši predovšetkým rozmiestnenie a výber drevín , ktoré majú účelne a esteticky doplniť už spomínané drobné stavby, prvky drobnej architektúry a stavbu domu. Výber rastlinného materiálu pre výsadbu bol robený s ohľadom na klimatické podmienky danej lokality, polohu voči svetovým stranám a aktuálnu ponuku trhu.