Referencie záhrad

Záhrada v átriu

Energetické závody, budova riaditeľstva, Liptovský Mikuláš

Firmy

Záhrada administratívnej budovy Prešov

Sadové úpravy okolia administratívnej budovy boli navrhované v súlade s požiadavkami investora a s ohľadom na polohu pozemku v centre mesta v zástavbe domov. Jednalo sa hlavne o jednoduchý a funkčný návrh spevnených plôch a parkoviska, ktoré sú doplnené zeleňou tak, aby boli náklady na údržbu čo najnižšie. V požiadavke bolo aj vytvorenie odpočívadla, ktoré môže slúžiť ako zamestnancom, tak aj prípadným návštevníkom areálu. Návrh výsadby bol spracovaný z druhov nenáročných na údržbu, ale po estetickej stránke atraktívnych, aby prostredie záhrady pôsobilo útulne a v ročných obdobiach premenlivo.

Záhrada administratívnej budovy Praha

Sadové úpravy záhrady, ktorá je súčasťou administratívnej budovy, boli navrhované v súlade s požiadavkami investora a prihliadnutím na okolitú zástavbu. Administratívna budova firmy J.P.M.International je súčasťou radovej zástavby v obytnej štvrti Prahy. Taktiež záhrada zo všetkých strán susedí so záhradami okolitých rodinných domov. Prístup na záhradu je možný len cez administratívnu budovu. Záhrada slúži ako priestor pre zamestnancov, ale aj na pracovné rokovania v záhrade.

Celkovú kompozíciu záhrady určovala veľkosť pozemku

a jeho poloha na rovine. Predzáhradka je riešená ako otvorená parkovacia plocha s prvkami drobnej zelene. Zadná časť záhrady má slúžiť na relax zamestnancov v rámci poludňajších prestávok a taktiež k prípadným pracovným rokovaniam v príjemnom prostredí zelene. Preto je záhrada rozdelená pergolou na dve samostatné časti. Rozšírená terasa ktorá nadväzuje priamo na stavbu je vytvorená pre zamestnancov firmy a terasa na konci záhrady je určená na pracovné jednania. Úlohou zelene bolo opticky oddeliť tieto dve terasy, čomu napomáha aj konštrukcia pergoly a taktiež zabezpečiť súkromie v spojitosti s okolitými pozemkami.

Výsadba

je výsledkom kombinácie líniovej výsadby pozdĺž chodníka a rozvoľnenej výsadby okolo oplotenia. Druhová skladba je navrhovaná vzhľadom na klimatické podmienky, polohu pozemku, ponuku trhu a v neposlednom rade s ohľadom na celkovú kompozíciu záhrady. Jednotlivé technické prvky záhrady a druhové zloženie sú riešené na samostatných výkresoch.

Parky

Záhradnícke služby pre parky

Hotel Galatea, Kosmonosy – Mladá Boleslav

Pri riešení návrhu zelene kúpeľného parku okolia hotela Galatea v Kosmonosoch sa vychádzalo z požiadaviek investora a Ing. Arch. Pelcla. Základom riešenia bola bariérova zeleň, ktorá mala za úlohu oddeliť kúpeľný park od komunikácie a okolitej bytovej zástavby. Jazero a parkové chodníky boli dotvorené zeleňou tak, aby s bariérovou zeleňou tvorili jeden kompaktný celok. Dôraz sa kládol na druhové zloženie, aby počas celého roka bolo zabezpečené súkromie v parku. Pri výsadbe boli použité vzrastlé stromy a kry ktoré vytvorili okamžitý efekt. Realizácia prebehla v roku 1998, fotografie sú desať rokov po výsadbe z jesene 2008.

Verejné priestranstvá

Záhradnícke služby pre verejné priestranstvá

Hotel Carpe Diem, Prešov – terasa reštaurácie

Záhrada ako malé námestie

Už spomínané prevýšenie je prekonané schodiskom so šiestimi stupnicami o výške 16 cm. Prevažná plocha átria je v úrovni budovy priľahlej reštaurácie na Hlavnej ulici. Tento priestor je riešený ako malé námestie s prvkami vody, v podobe kamennej fontány v stene múru a malej fontánky na protiľahlej strane, v obkľúčení zelene. Prítomnosť vodných prvkov pôsobí chladivým a osviežujúcim dojmom hlavne v letných mesiacoch, kedy bude átrium využívané, a fontány ho oživia pohybom i zvukom.

Kamenná fontána v stene

Ústredným prvkom je kamenná fontána v stene, ktorá je vzorom v dlažbe (dlaždice BRADSTONE – Old Town 30×30) prepojená s menšou fontánkou. V dlažbe je navrhovaný aj motív slnka, ktorý sa objavuje na viacerých miestach v priestoroch reštaurácie Carpe diem. Na zhotovenie tohto motívu navrhujem použiť úlomky prírodného kameňa – materiál z fontány – tvar slnka a okrúhliaky (vymývaný štrk – výplň medzi lúčmi).

Zeleň v átriu je vysadená vo zvýšených záhonoch

… BRADSTONE – Mountain blok, ktoré sú cca 26 cm nad úrovňou dlažby. Druhové zloženie je robené s ohľadom na priestorové a mikroklimatické podmienky átria. Skladba je pestrá čo do farebnosti aj druhu rastlín. Objavia sa tam aj prvky tvarovanej zelene, ktoré majú priestoru dodať nádych nekonvenčnosti a taktiež popínavé dreviny, ktorých úlohou je pokryť múry okolitých budov a tak narušiť jednoliatu plochu stien.

 

Kotviacimi prvkami pre popínavé rastliny sú dve telážové steny v tvare oblúkov, umiestnené po oboch stranách kamennej fontány a plotové pletivo (zelené, pogumované, obdĺžnikové oká/ na protiľahlej stene domu. Čo sa týka ostatného vybavenia átria, navrhujem použiť záhradný nábytok, osvetlenie PREZENT 10002 a mobilné nádoby Cotto rustico. Pri výbere týchto prvkov nechávam konečné rozhodnutie na investorovi.